Etablerer bedrift i Norge

Etablererkurs 5 av 5; Drammen kl. 16.00 - 20.00.
Kurset vil ta for seg norsk næringsliv og bedriftskultur, hvordan man driver bedrift i Norge, og lover og regler. Kurset er gratis.