TAB1555

Zahra Moini, daglig leder Norsk senter for flerkulturell verdiskaping


De femten årene som har gått siden senterets åpning i november 2005 viser senterets berettigelse med sine spesialiserte oppgaver overfor innvandrere i Norge.
Da senteret ble etablert, var det blitt stadig mer synlig at man måtte få spisskompetente innvandrere i kvalifisert arbeid. Det ble startet i en erkjennelse av manglende tilbud til innvandrere som ønsket å starte egen virksomhet. Målsetningen var å flytte mange av disse fra arbeid, der de ikke fikk brukt sin utdannelse, til nyskaping innen for eksempel teknologi, helse, IT og kultur. Visjonen for senteret ”Et verdiskapende flerkulturelt Norge” er fortsatt veiviseren for oss.
Situasjonen i Norge i 2005 var helt annerledes enn den er nå. Interessen for entreprenørskap har vært voksende over tid. Den økende gründerinteressen skaper imidlertid nye behov for veiledning, instruksjon og gode råd. Miljøet for flerkulturelt entreprenørskap har vokst kraftig, med mange prosjekter og veiledere som satser på å hjelpe innvandrere.

SENTERET HAR LAGT BAK SEG MANGE SPENNENDE ÅR

Mange innvandrere har besøkt vårt senter i løpet av årene. 1300 entusiastiske, ressurssterke personer som har hatt drømmer om å komme i gang med egen etablering og bli gründere. Vi har jobbet systematisk for å bli kjent med hver og en av disse, for å høre om drømmene og motivasjonsviljen, og å ta en titt inn i ”bagasjen” med erfaringer og utdannelse som de har med seg. Vi har sett potensialet i hver enkelt, muligheter som kan skapes og drømmer som kan realiseres. For oss har disse ikke bare vært en gruppe ”innvandrere” – men individer med hver sine ressurser og drømmer, sin personlighet og kultur.
Det er en berikelse å bli kjent med denne stadig voksende gruppen. Mange motiverte og fornøyde gründere har oppfordret andre til å komme til vårt senter. Vi er blitt del av en familie … et nettverk av ressurssterke personer med topp motivasjon og sterk innsatsvilje. Vi har bevisst jobbet med å motivere, mobilisere og synliggjøre gode ressurser. Vi vil at omgivelsene skal kjenne til de gode historier.
Vi har bistått med etablering av 332 nye bedrifter og videreutvikling av 280 bedrifter. Innvandrerkvinner står bak 44 % av nyetablerte bedrifter.

ET NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR FLERKULTURELL VERDISKAPING

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping ble etablert som det nasjonale kompetansesenteret i 2015. Senteret har brede kontakter over hele landet og formidler ideer og kunnskap digitalt, på kurs og konferanser og ved egen web.

INTERNASJONALT ARBEID OG ANNERKJENNELSE

Senteret har arbeidet internasjonalt og har samlet erfaringer fra ulike land og har bidratt til videreutvikling av flerkulturell verdiskaping som fagområde, blant annet EUs satsning innenfor «Migrant Entreprenuership».
I 2010 ble vi for eksempel nominert til European Enterprize Awards.

EEA diploma
Vi har særlig tette kontakter med Sverige og Danmark. Der vi har fulgt entreprenørskapsutviklingen for innvandrere nøye. Men vi følger også andre land som Canada. Et fyrtårn på området. En femdel av innbyggerne er født i utlandet. Toronto er det eneste byområdet på planeten, der halvparten av innbyggerne er født i andre land. Det er viktig å ha noe å strekke seg etter. Å ha noen å følge og å lære av. Den canadiske ambassaden er viktig for oss.

OMFATTENDE SAMARBEID LOKALT OG NASJONALT

Senterets samlede erfaringer innenfor flerkulturell verdiskaping kommer til nytte for myndighetene, akademiske miljøer og næringslivet. Gjennom årene har vi bidratt til studentoppgaver, avhandlinger og akademiske rapporter og forskning.
Vi i Norsk senter for flerkulturell verdiskaping takker alle samarbeidende virksomhetene som gjennom sine nære kontakter med senteret har gitt senteret troverdighet og respekt, ideer og kraft. Vi vil også takke Integrerings- og mangfolddirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Buskerud og senere Viken fylkeskommune og andre som gjennom sin støtte har gitt oss muligheten å videreføre det viktige arbeidet ved senteret.

TIL SLUTT

Vårt senter driver ikke med integrering, vi utvikler et flerkulturelt verdiskapende Norge. Det er nedfelt som vårt hovedmål. Integrering er en bieffekt av det arbeidet vi gjør!

Her er noen av høydepunkter fra vårt arbeid!