Fra kurset Introduksjon til etablering

Drammen
kl. 16:00 - 20:00

Kursets innhold:
Det å starte egen virksomhet og å bli selvstendig næringsdrivende er en drøm for mange. Dette kurset gir innsikt i og forståelse av hva som kreves av en gründer, og om JEG er egnet for dette. Kurset gir også en introduksjon til etablering av egen virksomhet og arbeid med forretningsidé.

  • Min drøm og fremtid – hva vil jeg gjøre?
  • Meg som gründer: har jeg det som skal til å starte en bedrift?
  • Introduksjon til Forretningsidé og forretningsplan.
    o Hva er en forretningsidé
    o Hvordan bygger jeg min egen forretningsidé
    o Hva er en forretningsplan?
  • Hvordan kommer jeg i gang?

Kurset er avsluttet.