Fra tidligere kurs hos oss

Drammen 27 mai
kl. 16:00 - 20:00

Forretningsplanleggingskursene tar deg gjennom prosessen og tankegangen for videreutvikling av idé til et forretningskonsept.

Kursets innhold:

 • Hva er en forretningsplan
 • Hvorfor og hvordan skrive forretningsplan
 • Form, unnhold, generell informasjon
 • Forretningsideen
 • Forretningsmodellen med vekt på bruk av BMC
 • Mål og strategier
 • Vurdering av markedet
 • Organisering
 • Økonomi – produktkalkyle og markedskalkyle
 • Økonomi - finansiering og drift
 • Framdrift
  Deltakere på dette kurset bør ha gjennomført kurset «Introduksjon til etablering» Deltakere bør ha en ide som de ønsker å teste ut eller en virksomhet som ønskes utviklet.

Dette kurset er en del av etablererprogrammet våren 2019. 

Kurset er avsluttet.