Fra et tidligere kurs hos oss

Drammen 11 juni
kl. 16:00 - 20:00

Dette kurset bidrar til å få en forståelse for etiske normer og verdier i det norske samfunnet. Kurset er praktisk orientert der deltakerne deltar aktivt i diskusjon av etiske temaer. Kurset bidrar også til å få forståelse og bevissthet rundt ulike kultur og spesielt den norske.
Kursets innhold:

  • Noen dilemmaer som berører etikk – strukturert diskusjon i plenum
  • Hverdagsetikk
  • Bedriftens samfunnsansvar
  • Bevisstgjøring rundt kulturforskjeller
  • Forretningskultur

Deltakere på dette kurset bør ha gjennomført kurset «Introduksjon til etablering» Deltakere bør ha en ide som de ønsker å teste ut eller en virksomhet som ønskes utviklet.

Dette kurset er en del av etablererprogrammet våren 2019. 

Kurset er avsluttet.