Få kunnskap på kurs hos oss

Drammen 20 mai
kl. 16:00 - 20:00

Økonomikursene gir deg innsikt i den økonomiske og regnskapsmessige siden av bedriftsetablering og drift av egen bedrift.

Kursene gir praktiske opplysninger om:

  • Valg av selskapsformer –ulemper og fordeler ved forskjellige selskapsformer
  • Hvordan registrere et selskap?
  • Skatt /moms /avgifter (regelverket)
  • Økonomisk ord og begreper
  • Budsjett
  • Regnskap
  • Regnskapsanalyse

Deltakere på dette kurset bør ha gjennomført kurset «Introduksjon til etablering». Deltakere bør ha en ide som de ønsker å teste ut eller en virksomhet som ønskes utviklet.

Dette kurset er en del av etablererprogrammet våren 2019. 

Kurset er avsluttet.