Drammen 3 juni
kl. 17:00 - 20:30

Mattilsynet kommer og vil fortelle om lover og regelverk rundt alt som har med mat å gjøre, samt hvordan disse reglene håndheves. Tilberedning, oppbevaring, salg og servering, etc. Du vil også kunne stille spørsmål og få tips til hvordan du bør tenke og planlegge om du vil starte bedrift innen denne bransjen.
Drammen kommune kommer og vil fortelle deg om regelverk rundt serveringsbevilling, skjenkebevilling, etablererprøven, og evnt andre tillatelser du må ha for å servere mat. Også her kan du stille spørsmål og få tips om fremgangsmåter, med mer, for å få et positivt svar fra kommunen.
Kanskje får vi også høre erfaringer fra andre som har vært igjennom prosessen med å få startet serveringssted, og høre fra dem hvordan de opplevde prosessen.

Kurset er avsluttet.