Nicole Alda etablererprogram for flerkulturelle kvinner

Nicole Alda var en av deltakerne på etablererprogram for flerkulturelle kvinner i regi av Norsk senter for flerkulturell verdiskaping.

Etablere egne bedrift

Alda brenner for å jobbe innen helsebransjen og er en av mange som må bruke lang tid for å få sin utdannelse godkjent i Norge. Alda kom til Norge for to år siden, og søkte om å delta på et lavterskel tilbud for flerkulturelle kvinner som er hjemmeværende eller arbeidsledige. Gjennom ulike samlinger høsten 2017 har hun jobbet med å tilegne seg kompetanse innen bedriftsetablering og utvikle sin forretningsidé. Hun er nå på god vei til å etablere sitt eget selskap.

Oppstart av Kvinneprogram

Meg og min ide, var en av de første modulene i Kvinneprogrammet for flerkulturelle kvinner. Her var fokuset på å kartlegge deltakernes ressurser og hva de bringer inn i bedriftsetablering. Alda var sikker på at hun ville jobbe med noe som handlet om mennesker og helse.

- Siden jeg er utdannet som sykepleier, var jeg bestemt å bruke utdannelsen og erfaringene mine så mye jeg kunne, sier Alda.

I starten var hennes første tanke å starte en organisasjon for barnevakt, men etter veiledning og deltakelse på kurset startet hun å tenke på nye ideer.

kvinneprogram flerkulturelle kvinner adele

- Med hjelp fra veilederen min Joana, utviklet jeg min idé å gå fra å danne en organisasjon for barnevakter, til å tilby praktisk hjelp til den eldre befolkningen i mitt lokalmiljø, sier Alda.

kvinneprogram flerkulturelle kvinner

Styrket selvtillit

Alda har ikke fått godkjent sin utdannelse fra Filipinene enda og tenkte derfor at hun stod ovenfor en vanskelig fase med å skaffe seg jobb. Men ved å delta på kvinneprogrammet føler hun at hun nå har mange spennende muligheter foran seg.

- Kvinne programmet bidro ikke bare til å utvikle ideen min, men det hjalp meg også å styrke selvtilliten min og tanken på at dette kan jeg klare, sier Alda.

Hun legger også til at å finne riktig retning og konsept for hennes bedrift var til god hjelp.

Konseptutvikling

Joana Correia har flere år jobbet som rådgiver hos NSFV og sier at en viktig del av hennes jobb er å utfordre de som ønsker å starte bedrift til å tenke kreativt rundt sin egen ide, men også se på hvilke faktorer som kan stoppe etablererplanene.

kvinneprogram flerkulturelle kvinner nsfv

Bilde fra lavterskel tilbud for flerkulturelle kvinner som ønsker å starte bedrift.

- En viktig del av konseptutviklingen er den kreative fasen der deltakerne får mulighet til å tenke fritt og være kreative. Denne fasen har stor betydning for motivasjonen. Derfor utviklet vi egne metoder for å fremme kreativ tenkning som en del av programmet, sier Correia som har stått for gjennomføringen av programmet.

Effectuation og ressurser

Gjennom programmet får gründerne coaching og veiledning.

- For å starte etablererprosessen er det nyttig for dem selv å bli bevisste på sine ferdigheter og egenskaper. Her ble det brukt en logikk som heter Effectuation – bevisstgjøring av egne ressurser, sier Correia.

Å drive bedrift

Alda går fortiden på norskkurs og er godt i gang med sin egen bedrift.

- Å drive en bedrift, mens jeg går på norskkurs og samtidig balansere det med å være mor. Hvem kunne forestille at det var mulig å gjøre? Avslutter Alda stolt.

Vi ønsker Alda lykke til videre!