oslo helse flerkulturell verdiskaping

Kambiz Persley kom til Norge som asylsøker for 25 år siden, og har nå startet sin egen innovative klinikk i Oslo.

Persley utdannet seg som lege på 90-tallet og har siden arbeidet som fastlege i Oslo. De siste fire månedene har han jobbet med å etablere sin egen klinikk i Oslo.

- Fra jeg slo mitt første hammerslag i lokalene som skulle bli min nye klinikk den 11.01.18, til jeg tok imot min alle første pasient på min nye klinikken den 02.02.18 tok det bare 21 dager, sier en fornøyd Persley når vi besøker han.

Spesialutviklet program

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping kom først i kontakt med Persley da han søkte om å delta på senterets iStart program for et år siden. iStart er et spesialutviklet program som fokuserer på å videreutvikle og løfte innvandrere. Programmet rekrutterer fra i hele Norge og tar inn innvandrere med gode ideer og drømmer om etablering av egen bedrift. Persley fikk plass på etablererprogrammet og har siden utviklet seg og sin idé. Han kan nå stolt starte sin arbeidsdag på sin egne klinikk i Oslo, samtidig som han har utviklet et unik konsept på sin klinikk som vil komme pasienter til gode.

Les mer om klinikken Oslo Helse HER!
Les mer om iStart HER!

Egen bedrift

Når jeg spør Persley om hvorfor han har startet sin egen bedrift sier han at det er hard og krevende å være fastlege, og at han føler dagens ordning svikter behovet pasienter har når de først blir syke.

- Jeg tenke; hvorfor ikke endre måten vi fastleger organiserer oss på. Alt handler om tid og kvalitet. Dårlig tid gir lavere resultat og senker kvaliteten på tjenester. Løsningen min er å fokusere på automatisering, sier Persley

Persley har osgå sin egen legebilen hvor han har et mobilt og moderne laboratorieta, hvor han kan ta prøver som CRP, halsprøve, EKG når han er ute på oppdrag.

oslo helse fastlege flerkulturell verdiskaping

Persley har sett på ulike metoder for å redusere ressursbruk og effektivisere praksisen sin. Hans nye klinikk, Oslo Helse, tilbyr pasienter en rekke brukervennlige tjenester helt fra en kontakter klinikken til en blir frisk igjen. Han sier dette er nøkkelen til hans suksess!

- Jeg besparer både lege og pasienter for unødvendig tidsbruk og utgifter. Dette er nøkkelen til min suksess, uttaler Persley til NSFV.

Motivasjonen for å starte egen klinikk er resultatet av et behov i hverdagen til Persley. Han er opptatt av å kunne gjøre jobben sin på en bedre måte som samtidig gir meningsfylte resultater. Gjennom mange år har han jobbet som fastlege, hvor han har fått erfart at mange av rutiner for en fastlege ikke gav han den tilfredsheten han ønsket og dekket heller ikke pasientenes behov. Noe måtte gjøres, sier han!

Dadler shake

Persley startet med å gå på skole og jobbe parallelt som avisbud og i restaurant. Han forteller oss også at når han var 6-7 år gammel ble han fortalt at dersom han drakk Dadler shake (melk og dadler) ville dette føre til at han ble lege når han ble voksen. Dette rådet fulgte han hele veien.

- Morsomt å se at jeg faktisk ble lege til slutt, sier Persley med et smil og legger til at han fortsatt liker smaken av dadlershake.

Hva må til for å lykkes som gründer?

Å være gründer kan være en ensom reise mener mange. En har nye utfordringer som står i kø og en må beherske mange fagområder. Persley drar fram at det å bygge nettverk og bli kjent med andre gründere har vært viktig for ham i hans reise.

- Å bli kjent med andre gründere har vært viktig for meg for å få styrken tilbake. Jeg deltok på iStart programmet og det ga meg og andre deltagerne mulighet til å dele våre opplevelser og se hverandres utfordringer noe som var meget positivt for meg, sier Persley.

Men Persley mener også det er spennende å være gründer. Og nevner at en av fordelene med å være gründer er å ikke være avhengig av andre.

- Det å ikke være avhengig av andre for å gjøre det man har lyst til er en herlig følelse. Jeg liker denne friheten uavhengig av om jeg når målet mitt eller ikke. Å svømme i mitt eget hav er viktig for meg, sier Persley

iStart programmet ble utviklet av Zahra Moini, daglig leder for Norsk senter for flerkulturell verdiskaping som gjennom flere års arbeid med flerkulturelle gründere hadde sett behovet for et eget program for talenter.

- Gjennom våre ordinære programmer, så vi en del talenter, med gode ideer og ressurser som hadde god potensiale å komme i gang og starte bedrifter med vekstpotensial. Persley er et godt eksempel på en slik talent. Vi er stolt av det han har fått til i løpet av så kort tid, fortsetter Moini.

Tips til andre

 - Starte med å si til deg selv at du har tro på seg selv, sier Persley når jeg spør om han har råd til andre som ønsker å satse på sin egen bedrift. Han legger også til at en bør kunne tåle nedturer og ha en god plan for å kunne møte vanskelige tider.

oslo helse flerkulturell verdiskaping fastlege kambiz

Vi ønsker Kambiz Persley lykke til med sin nye klinikk i Oslo.

Hjemmeside: oslohelse.no