skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/

Dersom du skal drive egen virksomhet i Norge må du

  • registrere selskapet ditt
  • rapportere ansatte og oppdrag
  • innbetale skatt
  • levere selvangivelse
  • motta et skatteoppgjør.

Klikk på for å lese videre om skatt og plikter for bedrifter og selvstendig næringsdrivende. https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/

!OBS
Fra og med 1.termin 2017 må alle merverdiavgiftregistrerte virksomheter levere mva-meldingen. Regnskapet skal føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. For vareimport fra utlandet vil det fra 2017 inngå innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjon. Les om de nye reglene her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/rapportere/