Image

Vi hjelper deg
å lande
DRØMMEJOBBEN!

Vi i Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har et nytt og spennende tilbud til deg som står utenfor arbeidslivet, men som har ressurser og kvalifikasjoner som ikke blir brukt. Vi hjelper deg å bygge kompetanse som gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet. Bli med på Job Accelerator.

Land din drømmejobb.

Image

Hva er Job Accelerator - Hva kan jeg lære?

Det å stå utenfor arbeidslivet er utrolig tøft og en stor påkjenning. Ekstra utfordrende er det å få jobb hvis du har flerkulturell bakgrunn. Enda vanskeligere er det å finne en jobb tilpasset din kompetanse, ressurser og drømmer. Job Accelerator er et nytt program for deg som har utdannelsen, kompetansen og erfaringen, men som ikke har lykkes å få en relevant jobb.

Job Accelerator er utviklet for å gi deg personlig løft, motivasjon og den ekstra kompetansen som trengs for å bli bedre kvalifisert til arbeidslivet. Få hjelp til å:

  • bli mer bevisst på egne ønsker, interesser og ressurser
  • utvikle deg personlig og øke dine ferdigheter på vei til ny jobb eller egen bedrift
  • lage mål for fremtiden – jobb, egen bedrift eller videreutdanning
  • bygge din egen merkevare og synligjøre dine ressurser
  • forstå hvordan norsk arbeidsliv fungerer og hva kreves det av deg
  • få mer kunnskap om norsk næringsliv, aktuelle bransjer og fagområder
  • bli bedre til å bruke relevante verktøy i jobbsøkprosessen
  • bygge eget nettverk
  • komme mange skritt nærmere drømmejobben
Hvem er du?

Hvem ER DU?

• Du har flerkulturell bakgrunn med høyere utdanning (etter videregående)

• Du er jobbsøker, har en gründerdrøm eller nettopp ferdig med studier

• Du er klar for å ta tak i din fremtid

Programinnhold

Job Accelerator er et samarbeid mellom Norsk senter for flerkulturell verdiskaping og IMDi, Fredrikstad kommune og Sandefjord kommune. Kurset er GRATIS og et ekstra tilbud til deg som er arbeidssøker.

I løpet av perioden gjennomføres fire moduler:

Modul 1

Behovskartlegging og bevisstgjøring

Modul 2

Grunnleggende kompetanseheving

Job arrows

Modul 3

Karriereveiledning og veivalg

Modul 4

Spesialkompetanse

Modulene vil bestå av gruppesamlinger, individuell veiledning og eget arbeid. Parallelt med dette gjennomfører vi nettverksaktiviteter.

Programperiode: Oktober - desember 2021

Vil du vite mer, kontakt prosjektleder Ingrid Falconer Roe på mail job.accelerator@nsfv.no eller telefon 905 64 391

Søknadsfrist: 15. oktober
Vi behandler søknader fortløpende

Søk her:

Fredrikstad
IMDI
Sandefjord