Etikk, næringsliv og kultur

 

KURSBESKRIVELSE

Kurset holdes digitalt som webinar og består av 2 bolker a 1,5 timer med en pause imellom og gir mulighet til spørsmål og diskusjon i etterkant.
Dette kurset setter fokus på kulturelle og etiske forskjeller som flerkulturelle gründere kan oppleve og forvente som næringsdrivende i Norge. Hovedpunktene i kurset fokuserer på kulturforskjeller, kulturforståelse, kulturkonflikt, samfunnsansvar, etikk og etiske retningslinjer. Foredragsholderen bruker flere eksempler tatt fra andres erfaringer fra arbeidslivet, og relaterer det til enkelte senarioer i sammenheng med det å være selvstendig næringsdrivende. Dialog i plenum og deltakeraktivitet er medvirkende for å gi eierskap og forståelse for tematikken

MÅLGRUPPE

Deltakere i etablererprogrammet som går enten med tanker, har konkrete planer om etablering av egen bedrift, eller har allerede etablert bedriften sin.

MÅL MED KURSET

Deltaker skal etter kurset ha fått:

  • en god forståelse for arbeidsmiljø og hvordan det kan bidra til god stemning
  • grunnlag for bedre relasjoner med medarbeidere og kunder
  • bevissthet rundt etiske- og samfunnsmessige problemstillinger som deres bedrift kan ha en påvirkning på
  • tips til styring innen konflikthåndtering ved hjelp av etiske retningslinjer
  • forståelse for og bevissthet rundt arbeidsmiljøloven og andre rammeverk.

KURSINNHOLD

Nordmenn sett utenfra; Hva er kultur? Verdier og normer; Øvelse – situasjoner til diskusjon; Noen forskjeller i atferd; Kulturkonflikter; Forretningskultur; Hva gjør forskjellene med oss? Kultursjokk; Etiske dilemmaer; Hvordan håndtere forskjeller?; Konkrete tips i kommunikasjonsprosessen; Etikk og samfunnsansvar; Ansvar generelt; Hvorfor samfunnsansvar?; Samfunnsansvar dekker mange områder; Hva med det som skjer utenfor landets grenser?; Må vi forholde oss til alt dette; Noe å tenke over for deg og din bedrift; Etiske utfordringer; Etikk og moral; To måter å tenke på etikk; Konsekvensetikk; Pliktetikk; Etiske retningslinjer; Lov om korrupsjon; Gaver, varer, tjenester og penger; Bevertning, representasjon, kurs og kundearrangement; Utgiftsdekning for andre enn egne ansatte; Tips til egen lesing og refleksjon; Oppfattelse av norsk kultur utenfra; Tips til deg som skal ut i verden; Typisk norsk?.

METODE

Deltakerne skal vite hvordan de bør forholde seg til det relevante regelverket og myndighetene spesielt under enkelte temapunkter. De skal bli bevisstgjort på ulike fagbegreper og mulige samfunns- og etiske ansvarsområder som de kan håndtere. Vise konkrete eksempler på hvordan enkelte bedrifter har foretatt slike ansvarsområder og bygd det inn i forretningsplanen sin. Bruke eksempler fra media som de har kjennskap til og diskutere det i plenum. Som f.eks. kundeatferd, hva deltagerne kan oppleve av dette, og hvordan etiske retningslinjer kan brukes som konflikthåndteringsverktøy. Deltakerne skal om mulig diskutere seg imellom, finne eventuelle løsninger, samt bidra med egne erfaringer i plenum.