Introduksjon til etablering og meg som gründer

 

Introduksjon til bedriftsetablering

 • Hva innebærer det å etablere bedrift?
 • Hva betyr det å være en gründer?
 • Hva er forretningsplanlegging?
 • Hva skal til for å tenke kommersielt rundt ideen?
 • Hva er formelle krav til etablering?

Meg som gründer

 • En gjennomgående øvelse for å bli kjent med seg selv
 • Å bli bevisst på egne sterke og mindre sterke sider
 • Å bli bevisst på kravet om å bli en gründer
 • Å bygge argumentasjon rundt egen styrke og kompetanse som gründer

Deltakerne skal etter kurset:

 • ha en forståelse av hvordan tenke som en gründer og se seg selv som en potensiell gründer.
 • Hva som kreves av en bedrift og dens leder, i motsetning til det å være arbeidstaker.
 • Få overordnet orientering og praktiske opplysninger som selskapsformer, ansvarsområder og finansieringsmuligheter.

Last ned detaljert kursbeskrivelse (PDF)