Økonomi og regnskapsføring

 

Tidsplan:
Del 1: 10:00-11:30
Pause: 11.30-12:00

Del 2: 12:00-14:00
Spørsmål: 14:00-14:30

KURSBESKRIVELSE

Kurset holdes digitalt som webinar og består av 2 bolker a 1,5 timer med en pause imellom og mulighet til spørsmål og diskusjon i etterkant.
Fremheve viktigheten bak å ha systematisk orden på eget regnskap som selvstendig næringsdrivende.
Det er mye som styres ut ifra hva myndighetene krever, og regnskap spiller en stor rolle innen flere felter mht rapportering og tillatelser og styring. Regnskap og spesielt budsjetter gir en tallmessig oversikt og styringsgrunnlag av bedriften og dens økonomiske utvikling, noe som både er viktig for myndigheter og nødvendig for en gründer å ha kjennskap og kontroll med. Kurset skal også ta opp bevisstgjøring av begreper og plikter, samt tips om hvordan man kan styre noe av økonomien sin selv.

MÅLGRUPPE

Deltakere i etablererprogrammet som går med konkrete planer om etablering og har valgt selskapsform.

MÅL MED KURSET

Deltakerne skal ved slutten av kurset ha fått

  • en god forståelse av regnskapsføring og økonomistyring
  • forståelse for hva gründeren selv kan utføre utenom hjelpen fra en regnskapsfører, samt hva slags informasjon de kan få av en regnskapsfører.
  • en overordnet forståelse om budsjettering, praktiske opplysninger
  • tips som organisering av billagsperm, oversikt over øvrige ansvarsområder og plikter mht økonomien til bedriften.

KURSINNHOLD

Hva jeg må tenke på?; Næring eller hobby?; Ansatt eller næringsdrivende?; Hvordan registrere selskap? Samordnet registreringsmelding; Fordeler som lønnsmottaker; Krav som arbeidsgiver; Bokførings- og regnskapsplikt; Bokføring; Hva regnes som små foretak?; Må jeg ha revisor?; Bortvalg av revisor; Hvem er MVA pliktig; Omsetning/Moms; Minimumskrav for faktura/salgsdokument; Forhold ved kontantsalg; Økonomisk styring; Elementer i styringssystem; Kontoplan; Kalkyler; Budsjett; Regnskap; Balansen; Resultatregnskap; Orden i papirene; Hva skal jeg spørre regnskapsfører om?; Regnskapsbegreper; Nyttige datoer; Likviditet; Rapporter.

METODE

Deltakerne skal vite hvordan de skal forholde seg til det relevante regelverket og myndighetene som f.eks. Kemneren og Skatteetaten. Bli bevisst på ulike fagbegreper, plikter og rettigheter. Bruke ulike budsjettmaler og vise eksempler på hvordan beregne skatt (enkel gjennomgang).