Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har gjennom flere år har utviklet og gjennomført ulike etablererprogrammer for gründere med innvandrerbakgrnn. I menyen til venstre vil du finne en oversikt over gjennomførte aktiviteter, kurs og programmer fordelt pr år.