Oppsummering, ideutvikling, konsept, veien videre

Torsdag 28.10.2021 digitalt 09.00 - 12.00

Dette kurset bidrar til å forme forretningsplanen og konseptet, trekke trådene sammen og legge veien videre. Kurset er praktisk orientert og deltakerne deltar aktivt i kurset Kurset bidrar også til å få forståelse og bevissthet rundt viktigheten av å ha en god forretningsplan
Kursets innhold:

  • Helheten i forretningsplanen og konseptet
  • Viktigheten av oversikt og handling
  • Realiteter og drømmer hånd i hånd
  • Spørsmål, synspunkter og kommentarer