Etablere bedrift

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping tilbyr en rekke tjenester der du har muligheten til å:

  • Få vurdert din idé.
  • Ta et helhetlig blikk over din situasjon og se om du er klar for å starte for deg selv.
  • Bygge opp din kompetanse om etablering gjennom vår etablererprogram eller individuelle kurs.
  • Planlegge din bedrift og vurdere muligheter og fallgruver.
  • Få coaching og råd etter beslutning om å starte – så lenge du ser behov for det
  • Være en del av nettverket vårt, der du kan knytte kontakter, finne samarbeidspartnere eller få faglig påfyll.
  • Finne mulige finansieringsordninger som passer for deg
  • Les mer om tilbudet på egne dedikerte nettsider