Kriterier

 

 • Du har høy utdannelse (etter videregående).
 • Du har erfaring fra næringslivet enten fra Norge og/eller utlandet.
 • Du har en klar forretningsidé med markedspotensial.
 • Du har ekte engasjement, høye ambisjoner og drivkraft for å gjennomføre programmet og etablere din bedrift.
 • Du behersker norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Du er bosatt i Norge.
 • Du vil være rollemodell for andre og vise vei.

  Hva iStart tilbyr

 

 • Å bygge din kompetanse for bedriftsetablering gjennom det spesialutviklede iStart programmet.
 • Å hjelpe deg å bli bedre kjent med deg selv som gründer og utvikle deg til en trygg og profesjonell bedriftsleder.
 • Å ha tilgang til våre eksperter med erfaring fra næringslivet - som sammen med deg videreutvikler din idé og ditt konsept.
 • Å være del av vårt nettverk med kontakter, samarbeidspartnere – og faglig påfyll.
 • Å finne mulige finansieringsordninger som passer deg.
 • Å få tilgang til mentorer fra næringslivet.