Kurs og temakvelder

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping arrangerer hvert år en serie med etablererkurs og temakvelder for alle med minoritetsbakgrunn. Vi har samlet eksperter med bakgrunn innen etablering, salg og markedsføring, økonomi, skatt og regelverk for å hjelpe deg å komme i gang. Følg med på aktuelle kursoppdateringer eller registrer deg hos oss.

Etablererkurs


kursogtema3

NSFV arrangerer en serie med etablererkurs for alle med minoritetsbakgrunn. Tema for kursene er følgende:

 • Introduksjon til etablering og meg som gründer
 • Forretningsplanlegging - markedsføring og salg
 • Forretningsplanlegging - budsjett og prissetting
 • Økonomi og regnskapsføring - del 1
 • Økonomi og regnskapsføring - del 2
 • Etikk, næringsliv og kultur

Temakvelder

kurs tema2

NSFV arrangerer temakvelder i tillegg til sine etablererkurs. Temakveldene arrangeres i samarbeid med eksperter fra offentlig og privat sektor. Noen av temaene er følgende: 

 • Skatt og regelverk
 • Arbeidstilsynet
 • Matsikkerhet og regelverk
 • Sosiale medier
 • Markedsføring og kundebehandling
 • Import, toll og regelverk
 • Finansieringsmuligheter
 • HMS (Helse, miljø og sikkerhet)