Økonomi og regnskapsføring

Mandag 18.11.2019, Grønland 32, Drammen 09:00-16:00

Regnskap

 • Grunnleggende forståelse av regnskapsføring
 • Krav til regnskapsføring og revisjon Simulering av bedrift over 3 år
 • Budsjettering (inntekter og kostnader)
 • Kontantstrøm (vurdering og planlegging)
 • Skatt og merverdiavgift
 • Arbeidsgiveravgift
 • Frister/Rutiner/Roller

Lovverk og –jus

 • Formelle krav til bedriftsetablering
 • Formelle krav til rapportering til myndigheter
 • Skatt / moms
 • Andre lovverk
 • Konsekvenser

Last ned detaljert kursbeskrivelse (PDF)

Kurset er gjennomført.