Mentor
Klar for mentoring

Viken trenger flere gründere -
få hjelp til å utvikle din forretningsmodell!

Mentor-NSFV er et spesialutviklet mentorprogram for et mangfoldig næringsliv som kobler gründere med vårt mentorteam.

Hjelp til å møte et næringsliv i endring?

Covid-19 har rammet norsk næringsliv hardt og Norge trenger mer enn noen gang gründere som etablerer nye virksomheter og skaper fremtidens arbeidsplasser.
Hjelpepakkene har vært mange og rause, men det er fortsatt mange som sliter og trenger litt ekstra inspirasjon og sparring til hvordan møte et næringsliv i endring.
Mentor-NSFV er et spesialutviklet mentorprogram for et mangfoldig næringsliv som kobler gründere/bedriftsledere med vårt mentorteam. I løpet av høsten gjennomførte vi et mentorprogram for gründere og bedriftsledere. Gruppen ble koblet til mentorer fra næringslivet der de fikk råd om hvordan de kan videreutvikle sin forretningsmodell/bedrift og sikre arbeidsplasser. 

Programmet ble gjennomført i samarbeid med Viken fylkeskommune.