Mentor

Vi søker deg som har en ferdig forretningsmodell og som er i gang med å realisere gründerdrømmen, eller deg som er bedriftsleder/eier med et selskap som er i drift.

Klar for mentoring

Viken trenger flere gründere -
få hjelp til å utvikle din forretningsmodell!

Mentor-NSFV er et spesialutviklet mentorprogram for et mangfoldig næringsliv som kobler gründere med vårt mentorteam. I løpet av høsten kjører vi fire kveldssamlinger hvor du vil få råd om markedslansering, bedriftsutvikling, nettverksbygging og finansiering for videre vekst.

Les mer, og send søknad
Klar for mentoring

Trenger din bedrift hjelp til å
se nye muligheter?!

Mentor-NSFV er et spesialutviklet mentorprogram for et mangfoldig næringsliv som kobler bedriftsledere med vårt mentorteam for sparring og veiledning.

Les mer, og send søknad