Temakveld - Import / Eksport, Toll

Mandag 28.10.2019, Grønland 32, Drammen 17:00-20:00

Tolletaten belyser temaene

  • Kjøp fra utlandet for videresalg
  • Eksport til kunder i utlandet
  • Fortolling og deklarering
  • Tollsatser og avgifter
  • Regelverk og prosedyrer
  • TVINN – hva kan du gjøre selv?

Kurset er gjennomført.