Webinarer

 

Dette er første webinar i rekken av gratis webinarer som vi arrangerer i juni og utover høsten der vi tar opp temaer av interesse for bedrifter som er startet nylig eller bedrifter som ønsker å omstille seg.

Webinar 1 - Korona-situasjon og min bedrift – Hvordan overleve?

Dette webinaret tar opp utfordringer som bedrifter møter under koronasituasjonen og hvordan kan de overleve.

 

Nyttige linker:

Altinn
www.altinn.no

Innovasjon Norge

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/hvordan_jobber_mattilsynet_med_koronavirusutbruddet.38059

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Ta kontakt med oss dersom du vi ha rådgivning.

https://grunder.nsfv.no/index.php/component/rsform/form/3-registreringsskjema

 

 

Webinar 2 - Digital kommunikasjon på sosiale medier

Tom Atle Bordevik gir noen tips og råd om digital kommunikasjon på sosiale medier,

 

Gründerøkonomi