Viktig oppdatert forretningsinformasjon

Viktig informasjon

Nedenfor vil dere finne aktuell informasjon fra relevante myndigheter og andre i nettverket (eksterne linker).


Innovasjon Norge

innovasjonnorge

Innovasjon Norge (IN) bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Gjennom IN får norske bedrifter tilgang til bedriftsutvikling samt økonomiske midler. IN tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling, rådgivning, markedsførinngs- og nettverkstjenester. Les mer om hvilke bransjer som er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov. Bransjene prioriteres forskjellig i de ulike delene av landet.


NAV

navlogo

NAV. Dersom du er registrert som arbeidssøker hos NAV og vurderer å starte egen virksomhet kan du ta kontakt med NAV om informasjon om støtteordninger under etablering av egen bedrift. For mer informasjon og søknadsskjema se HER. Dersom du er registret som arbeidssøker hos NAV og vurderer å starte egen virksomhet kan du ta kontakt med NAV om informasjon om støtteordninger under etablering av egen bedrift.

Har du tenkte å søke om «Dagpenger under etablering av egen bedrift»?
 
Er du arbeidssøker som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og ønsker å starte egen bedrift, kan du søke NAV om å beholde dagpengene eller arbeidsavklaringspengene i inntil 12 måneder under etableringen av bedriften. Som vedlegg til søknaden skal det legges ved en næringsfaglig vurdering av dine planer.

Husk å snakke med NAV om dine planer med å starte egen bedrift. Å avklare situasjonen med NAV på forhånd av søknaden, forbedrer prosessen og minsker risikoen for at du starter planleggingen uten å kunne få godkjent søknaden av NAV.


Les mer her


Altinn

altinn

Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende i Norge. Altinn inneholder også mye nyttig informasjon for gründere og små/mellomstore bedrifter under fanen "Starte og drive bedrift" . Velg emne, så leder Altinn deg gjennom det offentlige regelverket samtidig som Altinn tipser deg om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, lovtekster og mer detaljert informasjon hos andre. Disse sidene er et samarbeid mellom en rekke offentlige virksomheter og myndigheter. All informasjon er gjennomgått og godkjent av den etaten som har ansvar for reglene på området.


Skatteetaten

skatteetaten

Skatteetaten Dersom du skal drive egen virksomhet i Norge må du registrere selskapet ditt, rapportere ansatte og oppdrag, innbetale skatt, levere selvangivelse og motta et skatteoppgjør. Klikk på denne linken for å lese videre om skatt og plikter for bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Nye regler om moms ved import fra årsskiftet:
Fra og med 1.termin 2017 må alle merverdiavgiftregistrerte virksomheter levere mva-meldingen. Fra årsskiftet skal regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. For vareimport fra utlandet vil det fra 2017 inngå innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjon. Les om de nye reglene her.


Regelhjelp.no

regelhjelp

Regelhjelp.no Regelhjelp.no kan gjøre det lettere for deg og din virksomhet til å finne frem i regelverket som du bør vite før du starter din bedrift. Her kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje og innenfor enkelte områder.


Norge.no

norge no

Norge.no Dersom du er ny i Norge og trenger generell informasjon og orientering, så er norge.no en nyttig inngangsport til statlige og kommunale tjenester. Du finner tjenester fra kommunen din via søkefeltet ‘Kommunenavn’.


Arbeidstilsynet

arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav og regelverk. Noen av deres satsinger er å informere om gode HMS-rutiner (helse, miljø og sikkerhet), arbeidstakerrettigheter og tildeling av ID kort innen bygg- og rengjøringsbransjen. Enkelte næringer har flere arbeidsmiljøutfordringer enn andre. Med mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Les mer om krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen.