navlogo

NAV. Dersom du er registrert som arbeidssøker hos NAV og vurderer å starte egen virksomhet kan du ta kontakt med NAV om informasjon om støtteordninger under etablering av egen bedrift. For mer informasjon og søknadsskjema se HER. Dersom du er registret som arbeidssøker hos NAV og vurderer å starte egen virksomhet kan du ta kontakt med NAV om informasjon om støtteordninger under etablering av egen bedrift.

Har du tenkte å søke om «Dagpenger under etablering av egen bedrift»?
 
Er du arbeidssøker som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og ønsker å starte egen bedrift, kan du søke NAV om å beholde dagpengene eller arbeidsavklaringspengene i inntil 12 måneder under etableringen av bedriften. Som vedlegg til søknaden skal det legges ved en næringsfaglig vurdering av dine planer.

Husk å snakke med NAV om dine planer med å starte egen bedrift. Å avklare situasjonen med NAV på forhånd av søknaden, forbedrer prosessen og minsker risikoen for at du starter planleggingen uten å kunne få godkjent søknaden av NAV.


Les mer her