innovasjonnorge

Innovasjon Norge (IN) bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Gjennom IN får norske bedrifter tilgang til bedriftsutvikling samt økonomiske midler. IN tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling, rådgivning, markedsførinngs- og nettverkstjenester. Les mer om hvilke bransjer som er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov. Bransjene prioriteres forskjellig i de ulike delene av landet.