arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav og regelverk. Noen av deres satsinger er å informere om gode HMS-rutiner (helse, miljø og sikkerhet), arbeidstakerrettigheter og tildeling av ID kort innen bygg- og rengjøringsbransjen. Enkelte næringer har flere arbeidsmiljøutfordringer enn andre. Med mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Les mer om krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen.