Altinn

altinn

https://www.altinn.no/starte-og-drive/

Altinn har samlet det gründere og små/mellomstore bedrifter trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende i Norge. Hjemmesida leder deg gjennom det offentlige regelverket samtidig som tipser deg om støtteordninger og hjelpemuligheter.

Alt om A-melding

Her finner du alle skjemaene: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding2/

I A-meldingen gir du opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk i tillegg til arbeidsgiveravgift. Opplysningene går til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteeten.


Skatteetaten

skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/

Dersom du skal drive egen virksomhet i Norge må du

  • registrere selskapet ditt
  • rapportere ansatte og oppdrag
  • innbetale skatt
  • levere selvangivelse
  • motta et skatteoppgjør.

Klikk på for å lese videre om skatt og plikter for bedrifter og selvstendig næringsdrivende. https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/

!OBS
Fra og med 1.termin 2017 må alle merverdiavgiftregistrerte virksomheter levere mva-meldingen. Regnskapet skal føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. For vareimport fra utlandet vil det fra 2017 inngå innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjon. Les om de nye reglene her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/rapportere/


Arbeidstilsynet

arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/ 

Arbeidstilsynet er en HMS-etat (helse, miljø og sikkerhet).

Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav og regelverk. Ansettelse, permisjoner, permittering, ferie, oppsigelse, vern mot diskriminering, inneklima, mobbing, ergonomi må alle bedriftsledere må vite om. Orienter deg om minstelønn, arbeidstid, oppsigelse, verneombud og risikovurdering og arbeidsavtaler.

Mattilsynet

 Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/ 

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Les om gjeldende regelverk, godkjente produkter og virksomheter og om import og eksport. 

Datatilsynet

 

Datatilsynet

Personvern (GDPR) handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Du som næringsdrivende må informere deg om dine registrerte kundenes rettigheter og din virksomhetens plikter. Informer deg om kredittvurdering.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/

Toll

toll

 

https://www.toll.no/no/bedrift/

Vennligst les gjennom alt de relevante om import, eksport, tolltariffen og tollager, særavgifter og gebyr. Du finner export- og importguide for nybegynnere og hjelp til utfylling av innførsels- eller utførselsdeklarasjon her. Les om eventuelt tollfrihet og restriksjoner.

Les mer om AEO-autorisasjon, kaskje det gjelder deg: https://www.toll.no/no/bedrift/aeo/

Meld deg på nettkurs i tollbehandling: https://www.toll.no/no/bedrift/kurs/  Kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrene og rutiner når du skal importere varer. Kurset er åpent og gratis. Kurset tar omtrent to timer å gjennomføre.