Datatilsynet

Personvern (GDPR) handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Du som næringsdrivende må informere deg om dine registrerte kundenes rettigheter og din virksomhetens plikter. Informer deg om kredittvurdering.

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/