Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/ 

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Les om gjeldende regelverk, godkjente produkter og virksomheter og om import og eksport.