NAV

- Hvordan kan jeg finansiere mine planer?

Har du tenkt å søke om «Dagpenger under etablering av egen bedrift»?

Er du arbeidssøker som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og ønsker å starte egen bedrift, kan du søke NAV om å beholde dagpengene eller arbeidsavklaringspengene i inntil 12 måneder under etableringen av bedriften. Som vedlegg til søknaden skal det legges ved en næringsfaglig vurdering av dine planer.

For mer informasjon og søknadsskjema se https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/dagpenger-og-etablering-av-egen-virksomhet--347271  

Husk å snakke med NAV om dine planer med å starte egen bedrift. Å avklare situasjonen med NAV på forhånd av søknaden, forbedrer prosessen og minsker risikoen for at du starter planleggingen uten å kunne få godkjent søknaden av NAV.