Konkurransetilsynet

- Markedsføringsloven

Lær deg mer om markedsføringsloven: https://ndla.no/subjects/subject:7/topic:1:184564/topic:1:116620/resource:1:108435

Konkurransetilsynet jobber for å sikre fungerende markeder til det beste for forbrukeren og samfunnet. Orienter deg mer om temaer som fore eksempel: ulovlig samarbeid, misbruk av dominans, fusjoner og oppkjøp, vedtak og uttalelser, forskning og rapporter. Her kan du sende tips om ulovlige samarbeid eller misbruk av dominerende stilling.