Innovasjon Norge

Nyttige verktøy og gründertelefon

Innovasjon Norge (IN) bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Gjennom IN får norske bedrifter tilgang til bedriftsutvikling samt økonomiske midler. IN tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling, rådgivning, markedsførings- og nettverkstjenester, samt verktøy til internasjonal satsing: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/ . Les mer om hvilke bransjer som er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov. Bransjene prioriteres forskjellig i de ulike delene av landet.

Les mer om «Verktøy for oppstart av bedrift»: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/

Mer om «Verktøy for beskyttelse av innovasjon»: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/opphavsrett-og-beskyttelse/

Eller eventuelt ring «Grundertelefonen»: Gründertelefonen er en gratis tjeneste for deg som har spørsmål knyttet til å starte en bedrift. Du får snakke med en av våre rådgivere om din forretningsidé, og får tips og råd til prosessen videre.  https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/radgivning-for-oppstart-av-bedrift/grundertelefonen/

Les om «Sosialt entreprenørskap»: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/sosiale-entreprenorer/

«Hvordan lage forretningsmodell»: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Kontaktinformasjon: 800 50 789 (09.00-15.00, mandag til fredag). Utenom åpningstiden kan du fylle ut kontaktskjema, så hører du snart fra dem.