Kompetanse Norge

- Norskprøver

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal få muligheten til å sikre seg nødvendig kompetanse og lære hele livet.

https://www.kompetansenorge.no/